Andy Warhol

(1928-1987)

Een van de beroemdste citaten van Andy Warhol is In the future everyone will be famous for fifteen minutes., vertaald: In de toekomst zal iedereen gedurende 15 minuten wereldberoemd zijn. Nadien zei hij over deze quote: I’m bored with that line. I never use it anymore. My new line is “In 15 minutes everybody will be famous.”

Naar werk uit onze "historie" met Andy Warhol