Ans Luttge-Deetman

(1902-1993)

Van 1925 tot 1930 volgde zij haar opleiding aan de Rijksacademie in Amsterdam, war zij een studiegenoot was van haar latere echtgenoot, Jacob Luttge, die later een leerstoel op diezelfde Academie zou bekleden. Ze kreeg hier les van o.a. Rueter, Jurres en Wolter. Vanaf 1934 tot 1940 reisde zij lange tijd door Europa en Noord-Afrika. Na het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog vestigde zij zich in Amsterdam.

Luttge-Deetman schilderde landschappen, stillevens en portretten in impressionistische en fauvistische stijl met een bijzonder groot gevoel voor kleurharmonie. Bij kunstverkopen aan huis moest Prof. Luttge, knarsetandend van jaloezie, het grotere talent van zijn vrouw erkennen.