Armando

(geb. 1929)

Pseudoniem voor Herman Dirk van Dodeweerd. Werd geboren op 18 september 1929 in Amsterdam. Studeerde vanaf 1950 korte tijd kunstgeschiedenis aan de Universiteit van Amsterdam. Medeoprichter van “Creatie”, “Liga Nieuw Beelden”, “De Informele Groep” en de “Nul-Groep”. Maatgevend voor de Nederlandse abstracte en naoorlogse kunst. Dichter, schrijver, acteur, violist en pugilist. Woont en werkt sinds 1979 in Amsterdam en Berlijn en thans in Amstelveen en Potsdam (voormalige DDR).

Aanbevolen literatuur; Verzamelde Gedichten (805gr. € 34,03) en Verzameld Proza “Schoonheid is niet pluis” (1395gr. € 59,90), beide bezorgd door Trudie Favié, De Bezige Bij 2003.

Naar werk uit onze "historie" met Armando