Carel Willink

(1900-1983)

De Nederlandse kunstschilder Carel Willink werd geboren op 7 Maart 1900 in Amsterdam als oudste van twee zoons. Gestimuleerd door zijn vader, zelf amateurschilder, kreeg hij al vroeg belangstelling voor beeldende kunst. Zij bezochten musea en tentoonstellingen en schilderden soms samen landschappen. Enkele jeugdwerken zijn bewaard gebleven. Na de HBS doorlopen te hebben, ging Willink in 1918 bouwkunde studeren aan de Technische Hoogeschool in Delft, maar in november 1919 brak hij de studie af. Om zich verder in het schilderen te bekwamen, probeerde hij toegelaten te worden tot de academie in Düsseldorf. Toen dat niet lukte, trok hij in 1920 naar Berlijn.Aan de Staatliche Hochschule, waar hij toegang kreeg, hield hij het slechts enkele weken uit. Daarna nam hij les op de particuliere academie van Hans Baluschek, een schilder van stadsgezichten in een gematigd realistische trant, die zijn leerlingen veel vrijheid gunde. Hij werkte in 1926 enige tijd in het leerlingenatelier van Henri Le Fauconnier in Parijs, waar hij veel lijntekeningen van naaktmodellen vervaardigde. Willink werd in die tijd in Parijs ook geinspireerd door het classicisme van Picasso. Daarnaast werd hij in zijn jonge jaren sterk beinvloed door verschillende kunstenaars en stromingen zoals Klee, Grosz en De Chiroco. Later in zijn carriere ging Willink steeds meer de kant van het magisch realisme op, een stijl waar hij vanaf 1927 definitief voor koos.