Ger Gerrits

(1893-1965)

Kreeg zijn eerste lessen bij zijn vader en vervolgde zijn opleiding aan de Tekenschool voor Kunstambachten te Amsterdam. Werkte voor de Tweede Wereldoorlog figuratief, of juister, in de geest van de Nieuwe Zakelijkheid. Veel meer nog dan zijn vriend Willy Boers, bezorgde de oorlog hem de verwachting op een nieuwe, ideale maatschappij. De kunsten, arbeid en de gemeenschap zouden ineenvloeien. Kunst zou radicaal moeten omslaan naar abstractie.

Hij was direct na de oorlog een drijvende kracht achter talloze kunstenaarsverenigingen waarvan «Vrij Beelden» en «Creatie» de belangrijkste waren. Hij zette zich daarbij actief in voor de belangen van andere kunstenaars.

Zijn monumentale drietal werken voor de spraakmakende tentoonstelling «Vrij Beelden» in het Amsterdamse Fodor Museum in 1949, waaronder het op deze website afgebeelde «Rijzend Element» wordt nog steeds gezien als een waardige, naoorlogse opvolging van Mondriaan en «De Stijl».