Peter Alma

(1886-1969)

Aflaat, één van de Vier Marxistische Leerstellingen
Houtsnede op rijstpapier, 19,5 x 14
1929/1931, geautoriseerde postume druk uit 1975 met nalatenschapsstempels

Herkomst:
Erven Alma

Naar verkrijgbaar werk van Peter Alma
Naar werk uit onze "historie" met Peter Alma