Peter Alma

(1886-1969)

Meerwaarde, één van de Vier Marxistische Leerstellingen
woodcut on ricepaper, 19,5 x 14 cm
1929/1931, geautoriseerde postume druk uit 1975 met nalatenschapsstempels

Herkomst:
Erven Alma

Naar verkrijgbaar werk van Peter Alma
Naar werk uit onze "historie" met Peter Alma