Art Amsterdam; stand 99 «Peter Alma (1886-1969)»

Het communisme dat Alma in de jaren ’20 en ’30 vurig aanhing behoort definitief tot het verleden. Het heeft decennia geduurd om onbevangen naar het werk van Alma te kunnen kijken, zonder in politiek geharrewar te verzanden. Die tijd lijkt echter nu aangebroken.

De oorsprong van zijn werk wordt steeds helderder. Maar tegelijkertijd duiken er weer nieuwe vraagstukken op. Zou deze «Art of Persuasion» dan toch een vorm van romantiek zijn?

Vast staat, dat Alma’s kunst uniek is voor Nederlandse begrippen. De wereld stond letterlijk in brand tijdens de historische gebeurtenissen die hij samen met Mondriaan, Van Doesburg en Charley Toorop meemaakte. Zijn lotgevallen zijn een absolute «must-know» voor liefhebbers van het Nederlandse Interbellum.

Stand #99, Parkhal- RAI: «Nalatenschap Peter Alma (1886-1969)»