Ed Dukkers (1923 – 1996) Olieverfschilderijen uit Nalatenschap

Er hoefde niet lang nagedacht te worden. Toen de Stichting Ed Dukkers onze firma in 2003 vroeg om de jaren erna schilderijen en tekeningen uit nalatenschap van deze kunstenaar te verkopen, was bij het stellen van de vraag het antwoord reeds geboren; een volmondig ja. Men ziet onmiddellijk dat het werk van deze consciëntieuze kunstenaar het resultaat is van rijp kunstenaarschap. Dukkers stelde hoge eisen aan zijn werk en aan sommige doeken werkte hij jarenlang. Hij werkte niet voor het grote publiek maar voor mensen waarvan hij vond dat hun oordeel er toe deed. “Wat doe je Ed?”, vroeg men dan. “Ik ben Tiepolo aan het vertalen”. Met zo’n antwoord onderscheidde Dukkers zich van vele generatiegenoten die in een directere aanpak geloofden. Hij was voortdurend aan het gluren in de kunstgeschiedenis en als een soort vergaarbak (vroeger zei men “eclecticus”) koos hij de bouwstenen die hem toevallig het beste uitkwamen bij het stileren van zijn eigen universum. Of het nu ging om Morandi, Guston, Courbet of Comedia dell’Arte, het maakte Dukkers niet uit, want hij was slechts een kind van zijn tijd. “Een kind van zijn tijd”. Later beseft men pas, hoe doeltreffend deze simpele kwalificatie is.

Voor verdere biografische gegevens over Dukkers verwijs ik graag naar de prachtige monografie door Monschauer, Sizoo en Van Beek, die als uitgave van de Stichting Ed Dukkers in 2002 verscheen naar aanleiding van de retrospectieve tentoonstelling in Museum Jan van der Togt te Amstelveen.

Wij hopen dat u als bezoeker veel plezier zult beleven aan de keuze die wij in alle vrijheid voor u mochten maken.