Floris Jespers

(1889-1965)

Floris Jespers groeit op als kind van de beeldhouwer Emile Jespers, een man met aanzien binnen de kunstwereld. Samen met zijn twee jaar oudere broer Oscar volgt Jespers lessen aan de koninklijke Academie en het Nationaal Hoger Instituut voor Schone Kunsten.Hij debuteerde tijdens zijn artistieke loopban alsĀ  impressionist, maar experimenteerde met diverse richtingen: futurisme, abstractie, kubisme en expressionisme. Over het algemeen beschouwd kan men zijn oeuvre typeren als behorend tot een expressionisme dat in de vormgeving heel wat aan het kubisme ontleende. De invloed van Picasso is dan ook duidelijk merkbaar.