TAXATIES

De praktijk en de tarieven

U wilt op voorhand weten wat een taxatie kost? Gelukkig zijn wij gewend om trefzekere offertes uit te brengen. Dat gebeurt meestal in twee stappen; het begint met een telefoongesprek, gevolgd door e-mailverkeer. Het helpt enorm wanneer u over digitale foto’s van de objecten beschikt, ook al zijn het snapshots. Vervolgens wordt voor de feitelijke taxatie een afspraak gemaakt op de plaats waar de objecten zich bevinden. Een offerte is altijd maatwerk maar mede afhankelijk van de grootte van de opdracht is het taxatietarief gemiddeld €120 per uur excl. btw. Het minimumtarief is €360 voor een consult en een rapport.

Taxatie: bepaal het juiste doel

Er bestaan hardnekkige misverstanden over de verschillende taxatiedoeleinden. Globaal is daar de taxatie voor verzekering enerzijds en de taxatie voor verdeling anderzijds. Het betreft twee volledig verschillende prijsniveau’s. Als u niet door de volgende twee paragrafen beleerd wilt worden, slaat u deze dan over (maar misschien is de materie niettemin interessant):

Taxatie naar vervangingswaarde

Uw taxaties betreffen meestal de verzekeringspolis. De verzekeringstaxatie wordt uitgevoerd op basis van de wettelijk verankerde definitie Vervangingswaarde. Zo’n taxatie wordt ook wel voortaxatie genoemd; u wilt immers achteraf geen dispuut met de verzekeraar over de hoogte van de uit te keren som. Ter voorkoming daarvan dient volgens art. 7:960BW voorafgaand aan schade, diefstal of verlies een geldig taxatierapport aanwezig te zijn, opgesteld door een gecertificeerd registertaxateur. De meeste verzekeringsmaatschappijen stellen daarbij de voorwaarde dat de goederen om de drie jaar een hertaxatie ondergaan.

Rekent u zich echter niet rijk wanneer een dergelijk rapport op de deurmat valt, want de bedragen die u gaat lezen zijn niet de bedragen – en zeker niet de netto bedragen – die u ontvangt wanneer u op zeker moment gaat verkopen. Het zijn slechts de verzekeringspenningen die u gaat ontvangen wanneer u in korte tijd gelijkwaardige werken als de vermiste, beschadigde of gestolen objecten moet terugkopen en daarvoor wellicht aangewezen bent op de duurdere adressen.

Taxatie naar waarde in het economische verkeer

Er is geërfd en er moet verdeeld worden. Of – bedrijfsmatig – u wilt saneren of overhevelen. In de meeste gevallen kijkt de belastingdienst dan over uw schouder mee en heeft u doorgaans een geheel ander soort rapport nodig, een zgn. rapport naar “waarde in het economische verkeer”. Daarin staan de netto bedragen die u na denkbeeldige verkoop zou ontvangen van bijvoorbeeld een handelaar of van het veilinghuis. Deze bedragen zijn doorgaans lager (en vaak aanzienlijk lager) dan wanneer er verzekeringspenningen uitgekeerd zouden worden.

Deze twee voorafgaande taxatiemodellen komen dus het meest voor (plus nog enkele zeldzame afwijkende variaties). Bepaal dus steeds helder uw doel of vraag ons te allen tijde om inlichtingen wanneer u aarzelt.

Expertise: discrete partner in geschillen

Paol & Co. heeft veel ervaring in huis inzake schade-expertise, contra-expertise of beslechting van geschillen inzake eigendomstitels of authenticiteit. Aarzelt u met dergelijke vragen niet, hierover ook contact met ons op te nemen.

Wij hebben beiden een achtergrond als algemeen antiquair, maar Ina Bosschers is beëdigd als taxateur juwelen, goud- en zilverwerken, inclusief horloges en Erik Paol is registermakelaar en -taxateur van schilderijen en sculpturen 17e t/m 21e eeuw. Paol & Co. is aangesloten bij de Federatie voor Taxateurs, Makelaars en Veilinghouders Roerende Zaken, afgekort TMV. Leden zijn ISO-genormeerd en onderworpen aan een programma van Permanente Educatie.

Taxaties binnen het publieke domein

In 2015 heeft Erik Paol samen met Rob Driessen, registertaxateur Toegepaste Kunst 20e eeuw en Design, Maatschap Waardewerk opgericht. Rob en Erik besloten de handen ineen te slaan vanwege de toenemende vraag naar taxaties van roerend cultureel erfgoed in de meest brede zin van het woord. Waardewerk werkt nauw samen met specialisten op allerlei gebied, waardoor we grootschalige en gecompliceerde dossiers kunnen behandelen met het gemak van één aanspreekpunt. Veel opdrachten spelen zich af binnen het publieke domein, zoals museale collecties, kunst in de openbare ruimte, bruikleenverkeer etc.