Theo Wolvecamp

(1925-1992)

«Drama komt voort uit intellect, maar tragiek is een instinct. Dat schat ik het hoogst».

Geboren in Hengelo. Begon tijdens de oorlog te schilderen en bezocht van 1945 tot 1947 de Kunstacademie in Arnhem. In 1947 vestigde hij zich in Amsterdam en een eigen universum van spontaan neergezette abstracte, wervelende tekens.

Wolvecamp was in 1948 mede-oprichter van CoBrA. In 1949 verliet hij na de tentoonstelling in het Stedelijk Museum de Cobra-beweging, maar werd 1951 toch weer lid. De buitenmens Wolvecamp, die nooit goed heeft kunnen aarden in de stad, keerde na het internationale Cobra-avontuur terug naar zijn geboorteplaats. Vanuit een sterke beleving van de natuur werkte hij daar in afzondering aan een sterk persoonlijk en verinnerlijkt expressionisme.

Pas in 1967 trad hij met zijn werk naar buiten met een solo-tentoonstelling in Arnhem. In de daarop volgende jaren werd zijn werk geëxposeerd op diverse exposities in binnen- en buitenland.