NIEUWS

Dit is het eerste bericht op deze vernieuwde website. Berichten van de voormalige site zijn nog niet overgenomen, beginnend met de nalatenschapsverkoop Hildo Krop in 1999. We hopen dit binnenkort goed te maken. Hartelijke groet, Erik Paol en Ina Bosschers